ODKAŻANIE OZONOWE MAGAZYNÓW 

I POWIERZCHNI BIUROWYCH 

OZON (O3) 

PŁYNNE ŚRODKI ODKAŻAJĄCE

 

OZON (O3)

Ozon (O3) jest używany do sterylizacji pomieszczeń, narzędzi i pojazdów. Posiada silne działanie bakteriobójcze oraz wirusobójcze w pełnym zakresie. Używany jest m.innymi w salach operacyjnych. Rekomendowana przez nas technologia stosowana jest do wyjaławiania karetek pogotowia.

Płynne środki odkażające rozpylane w formie mgły.


Połączenie powyższych metod w następujący sposób pozwala na:


Do odkażania pomieszczeń o wysokości stropu do 3 m - ozonowanie (odkażenie całkowite)

Do odkażania pomieszczeń o wysokości stropu powyżej 3 m - połączenie ozonowania i stosowania
środka nanoszonego w postaci roztworu. Zastosowana metoda pozawala na odkażenie wszystkich
przestrzeni na wysokości pracy człowieka (do 2- 3 m)  oraz poprzez generowanie ozonu z wysokości
ok. 3 m całej powierzchni. Ozon jest cięższy od powietrza ale w skutek zastosowania wentylacji
zapewniamy oprowadzenie go poprzez magazyn.


W tym drugim przypadku w zależności od warunków stosujemy aerozole 

(puste przestrzenie, lub mgły np. między regałami).

Praca polega na naniesieniu aerozoli (mgły) na podłodze i dostępnych sprzętach do wysokości 2 m. generowania ozonu  wentylatorami, które rozprowadzają gaz pomiędzy towarami.


Ozon w fazie gazowej w stężeniach do 2 ppm które stosujemy jest bezpieczny dla otoczenia.


Czas pracy ustalamy w zależności od warunków pracy, wentylacji oraz nagromadzeniu obcych zapachów. 

 

PRZYKŁADOWY NAKŁAD CZASU:

Biuro do 100 m2 → 1 godzina 

Powierzchnia magazynowa do 20 000 m2 → 4-6 godzin w zależności od warunków

Powierzchnia magazynowa do 55 000 m2 → 6-10 godzin w zależności od warunków

Większe powierzchnie do uzgodnienia.

Przed przekazaniem hali dokonujemy pomiaru i kończymy pracę, gdy stężenie nie przekracza (0,1ppm).

 

W celu wykonania pracy należy zapewnić dostęp do prądu (220 V)
Szacowane zużycie energii to ok 20-25 W na każdy  g/h z powietrza potrzeba.
Dla magazynu o powierzchni 50 000 m2 trzeba wytworzyć ok. 200-300 g O3.

 

WSKAZANIA
W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:

  • W czasie wykonywania prac w przestrzeni (pomieszczeniu) nie mogą znajdować się ludzie.

  • Po ozonowaniu pozostawić przestrzeń 30 min a następnie zapewnić wentylacje od 15-30 minut.

  • Pojawiająca się mgła jest naturalnym zjawiskiem spowodowanym reakcją ozonu z lotnymi związkami organicznymi (VOCs) i nie jest szkodliwa

  • Podłogę magazynu po wykonaniu operacji należy zmyć przy pomocy normalnych (zwyczajowych) środków.Charakterystyczny zapach ozonu może utrzymywać się przez dłuższy czas (do 7 dni)


Dla skuteczności procesu zalecamy ozonowanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jest to usługa dodatkowa.

Pomieszczenie do odkażenia można podzielić np. folią.

 

Istnieje możliwość zapewnienia reakcji awaryjnej (od 3 do 8 godzin od zlecenia) 
- warunki do ustalenia.

 

KONTAKT

Odkażanie ozonowe magazynów 

i powierzchni  biurowych 

jarek.kaczmarek@eurologistics.pl

tel. + 48 515 770 333

EUROLOGISTICS S.C., ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las k/Poznania

Plexi do odgrodzenia pracownika

Szyba ochronna

Bariera ochronna kasowa z plexi

 

EUROLOGISTICS S.C.

ul. Kubackiego 29A, 62-002 Suchy Las k/Poznania

zamowienia@eurologistics.pl

 tel. +48 515 160 513 

www.barieraprzeciwwirusowa.pl